آفوگاتو

۱۲۱,۹۰۰ تومان

آیس اسپرسو

۸۳,۹۰۰ تومان

آیس لاته

۱۰۷,۹۰۰ تومان

اسپرسو ، ریسترتو

۷۶,۹۰۰ تومان

اسپرسو ماکیاتو

۸۶,۹۰۰ تومان

اسپشیال بلوکازا

۱۳۵,۹۰۰ تومان

آلبالو ، بلوکارسائو ، لیمو

اسموکی برگر

۱۹۶,۹۰۰ تومان

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد

امریکانو / دبل

۸۶,۹۰۰ تومان

باسیل برگر

۲۲۱,۹۰۰ تومان

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ریحان، قارچ، سس مخصوص، نان گرد

برگر تنوری اسپشیال

۲۲۵,۹۰۰ تومان

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پپرونی، پنیر پیتزا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، گوجه، کنجد، پیچیده شده در خمیر مخصوص (طبخ در تنور)

برگر کلاسیک

۱۸۸,۹۰۰ تومان

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد

برگر ویژه بلوکازا

۲۳۱,۰۰۰ تومان

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، بیکن، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد