چای سیاه تک کاپ

۵۶,۹۰۰ تومان

چای

چای دارچین

۶۳,۹۰۰ تومان

چای ، دارچین

دمنوش پریما

۱۰۸,۹۰۰ تومان

زنجبیل ، گل سرخ ، بهار نارنج

چای بهار نارنج

۱۰۸,۹۰۰ تومان

بهار نارنج ، چای

چای نعنا زنجبیل

۱۰۳,۹۰۰ تومان

نعنا ، زنجبیل ، چای

دمنوش قرمز

۱۰۴,۹۰۰ تومان

چای ترش ، لیمو

دمنوش سبز

۹۹,۹۰۰ تومان

گل گاو زبان ، لیمو ، سمبل تیو

دمنوش آرامش

۱۰۴,۹۰۰ تومان

گل گاو زبان ، لیمو ، سمبل تیو

دمنوش ایتالیایی بلوکازا

۱۱۵,۹۰۰ تومان

دارچین ، بهار نارنج ، لیمو ، گل سرخ