شیک شکلات

۱۳۱,۹۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی ، شکلات

شیک توت فرنگی

۱۳۱,۹۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی توت فرنگی، توت فرنگی

شیک وانیل

۱۳۱,۹۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی وانیلی، سیروپ وانیل

شیک کره بادام زمینی

۱۶۳,۹۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی وانیلی، کره بادام زمینی

شیک کوکی کارامل

۱۶۶,۹۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی ، کارامل ، کوکی

شیک کیت کت

۱۷۵,۹۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی ، کیت کت

شیک نوستالژی

۱۶۶,۹۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی وانیلی، بیسکویت

شیک نوتلا

۱۷۱,۹۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی وانیلی، نوتلا

شیک دیپ شکلات

۱۶۶,۹۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی شکلاتی، پودر شکلات، موز