پیتزا بیکن ایتالیایی تک نفره

۲۴۲,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله تکه ای، بیبی اسفناج، قارچ، سس سیر مخصوص، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پپتزا سامرلایف ایتالیایی تک نفره

۲۳۶,۰۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، ریحان، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی، پپرونی مکزیکی

پیتزا چیکن لاور ایتالیایی تک نفره

۲۳۶,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه مرغ گریل شده، سس خامه، بیبی اسفناج، قارچ، زیتون سیاه، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا چیکن باربیکیو ایتالیایی تک نفره

۲۳۴,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ طعم دار شده تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، سس باربیکیو، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا اسپشیال ایتالیایی تک نفره

۲۴۴,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ گریل شده، بیکن، ژامبون مرغ ۹۰%، گوجه، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا پپرونی ایتالیایی (تند) تک نفره

۲۲۶,۰۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، پپرونی، فلفل هالوپینو، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا پپرونی ایتالیایی (نرمال) تک نفره

۲۱۶,۰۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، پپرونی، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا نوستالژی ایتالیایی تک نفره

۲۰۶,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ ۹۰%، سوسیس، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، گوجه، سس مخصوص، پیاز، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا وجتریانا ایتالیایی تک نفره

۱۹۰,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص گوجه، قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای، بادمجان، ذرت، زیتون، ریحان تازه، میکس پنیر موزارلا

پیتزا سیسیلی ایتالیایی تک نفره

۲۰۶,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، سوسیس هات داگ ۶۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیرهای ایتالیایی

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی تک نفره

۱۵۸,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص گوجه، گوجه، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا چیز ایتالیایی تک نفره

۱۳۵,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، ترکیب چند نوع پنیر پیتزا، سس مخصوص

پیتزا گوشت و قارچ تک نفره

۲۳۹,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت ران گوساله چرخ شده مزه دار شده، قارچ، فلفل دلمه ، سس مخصوص گوجه ، میکس پنیرهای ایتالیایی

پیتزا فیلادلفیا ایتالیایی تک نفره

۲۴۴ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله ریش شده، قارچ، گوجه، سس مخصوص، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی