نودل سبزیجات

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم لینگویینی، قارچ، هویج، بروکلی، بیبی کورن، گوجه چری، پیازچه، سس مونگولین

پاستا چیکن پستو

۲۷۹,۹۰۰ تومان

پنه، فیله مرغ، قارچ ، سس پستو ، پنیر پارمیزان

پاستا بیف آلفردو

۳۰۹,۹۰۰ تومان

پنه، راسته گوساله، گوجه گیلاسی ، سس آلفردو ، پارمزان

پاستا چیکن آلفردو

۲۵۹,۹۰۰ تومان

پنه، فیله مرغ، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمسان

نودل مرغ

۱۹۸,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم لینگویینی، ۱۰۰ گرم فیله مرغ، قارچ، هویج، بروکلی، بیبی کورن، گوجه چری، پیازچه، سس مونگولین