فیله مرغ استریپس چهار تکه ( نرمال / اسپایسی )

۲۴۸,۹۰۰ تومان

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان بروتچن، سس انار یا سس کچاپ

فیله مرغ استریپس سه تکه ( نرمال / اسپایسی )

۲۲۹,۹۰۰ تومان

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان بروتچن، سس انار یا سس کچاپ

بشقاب سوخاری بلوکازا

۳۹۹,۹۰۰ تومان

۲ عدد رول سوخاری، ۲ عدد فیله سوخاری، سیب کرانچی، سس مخصوص، قارچ سوخاری، دیپ چدار