دبل زینگر برگر

۱,۰۰۰ تومان

دو عدد مرغ سوخاری، پنیر چدار، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد

زینگر برگر

۱۹۶,۹۰۰ تومان

یک عدد مرغ سوخاری، پنیر چدار، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد

چوریتسو برگر

۲۵۴,۹۰۰ تومان

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، چوریتسو گوشت شکاری ۹۰%، پنیر گودا، خیارشو، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان گرد

میکس برگر

۲۵۴,۹۰۰ تومان

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، یک عدد سینه مرغ گریل، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، سیب زمینی سرخ شده

برگر ویژه بلوکازا

۲۳۱,۰۰۰ تومان

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، بیکن، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد

اسموکی برگر

۱۹۶,۹۰۰ تومان

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد

ماشروم برگر

۲۱۶,۰۰۰ تومان

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد

چیز برگر

۲۰۲,۹۰۰ تومان

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد

برگر کلاسیک

۱۸۸,۹۰۰ تومان

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد

فلورانس برگر

۲۳۱,۹۰۰ تومان

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه، سس مخصوص، یک ورق پنیر گودا، فلفل دلمه ای، هویج، قارچ بلانچ، کدو، نان گرد

باسیل برگر

۲۲۱,۹۰۰ تومان

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ریحان، قارچ، سس مخصوص، نان گرد