بشقاب مخصوص

۶۹۸,۹۰۰ تومان

فیله گوساله 200 گرم  ، سینه مرغ ، سبزیجات طعم دار شده ، سس قارچ

بشقاب استیک با سس قارچ

۵۸۵,۹۰۰ تومان

فیله گوساله 300 گرم ، سبزیجات طعم دار شده ، سس قارچ

بشقاب استیک مرغ گریل

۳۵۴,۹۰۰ تومان

۴۰۰ گرم استیک سینه مرغ گریل شده، سبزیجات طعم دار شده متنوع و متناسب با فصل، سس قارچ

بشقاب استیک مرغ گریل

۳۵۴,۹۰۰ تومان

۴۰۰ گرم استیک سینه مرغ گریل شده، سبزیجات طعم دار شده متنوع و متناسب با فصل، سس قارچ