پیتزا بیکن ایتالیایی تک نفره

۲۴۲,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله تکه ای، بیبی اسفناج، قارچ، سس سیر مخصوص، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پپتزا سامرلایف ایتالیایی تک نفره

۲۳۶,۰۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، ریحان، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی، پپرونی مکزیکی

پیتزا چیکن لاور ایتالیایی تک نفره

۲۳۶,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه مرغ گریل شده، سس خامه، بیبی اسفناج، قارچ، زیتون سیاه، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا چیکن باربیکیو ایتالیایی تک نفره

۲۳۴,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ طعم دار شده تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، سس باربیکیو، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا اسپشیال ایتالیایی تک نفره

۲۴۴,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ گریل شده، بیکن، ژامبون مرغ ۹۰%، گوجه، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا پپرونی ایتالیایی (تند) تک نفره

۲۲۶,۰۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، پپرونی، فلفل هالوپینو، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا پپرونی ایتالیایی (نرمال) تک نفره

۲۱۶,۰۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، پپرونی، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا نوستالژی ایتالیایی تک نفره

۲۰۶,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ ۹۰%، سوسیس، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، گوجه، سس مخصوص، پیاز، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا وجتریانا ایتالیایی تک نفره

۱۹۰,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص گوجه، قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای، بادمجان، ذرت، زیتون، ریحان تازه، میکس پنیر موزارلا

پیتزا سیسیلی ایتالیایی تک نفره

۲۰۶,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، سوسیس هات داگ ۶۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیرهای ایتالیایی

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی تک نفره

۱۵۸,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص گوجه، گوجه، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا چیز ایتالیایی تک نفره

۱۳۵,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، ترکیب چند نوع پنیر پیتزا، سس مخصوص

پیتزا گوشت و قارچ تک نفره

۲۳۹,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت ران گوساله چرخ شده مزه دار شده، قارچ، فلفل دلمه ، سس مخصوص گوجه ، میکس پنیرهای ایتالیایی

پیتزا فیلادلفیا ایتالیایی تک نفره

۲۴۴ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله ریش شده، قارچ، گوجه، سس مخصوص، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا – 7

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا – 7

پیتزا – 6

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا – 6

پیتزا – 5

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا – 5

پیتزا – 4

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا – 4

پیتزا – 3

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا – 3

پیتزا – 2

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا – 2

پیتزا – 1

۲۵۰,۰۰۰ تومان

پیتزا – 1

پیتزا فیلادلفیا ایتالیایی تک نفره

۲۴۳,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله ریش شده، قارچ، گوجه، سس مخصوص، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا فیلادلفیا ایتالیایی تک نفره

۲۴۳,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله ریش شده، قارچ، گوجه، سس مخصوص، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا چیز ایتالیایی دو نفره

۱۷۴,۰۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، ترکیب چند نوع پنیر پیتزا، سس مخصوص

پیتزا مارگاریتا ایتالیایی دو نفره

۱۹۹,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص گوجه، گوجه، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا سیسیلی ایتالیایی دو نفره

۲۸۳,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، سوسیس هات داگ ۶۰%، قارچ، فلفل دلمه ای، میکس پنیرهای ایتالیایی

پیتزا وجتریانا ایتالیایی دو نفره

۲۳۲,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص گوجه، قارچ، گوجه، فلفل دلمه ای، بادمجان، ذرت، زیتون، ریحان تازه، میکس پنیر موزارلا

پیتزا نوستالژی ایتالیایی دو نفره

۲۸۳,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، ژامبون مرغ ۹۰%، سوسیس، فلفل دلمه ای، قارچ، زیتون، گوجه، سس مخصوص، پیاز، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا پپرونی ایتالیایی (نرمال) دو نفره

۲۷۷,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، پپرونی، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا پپرونی ایتالیایی (تند) دو نفره

۲۸۳,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، پپرونی، فلفل هالوپینو، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا سلکشن ایتالیایی دو نفره

۳۱۴,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، ترکیب ۲ نوع پیتزا به انتخاب شما

پیتزا فور سیزن ایتالیایی دو نفره

۳۱۲,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، ۱/۴ پیتزا پپرونی ایتالیایی، ۱/۴ پیتزا چیکن ایتالیایی، ۱/۴ پیتزا وجیتریانا ایتالیایی، ۱/۴ پیتزا استیک ایتالیایی

پیتزا اسپشیال ایتالیایی دو نفره

۳۱۴,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ گریل شده، بیکن، ژامبون مرغ ۹۰%، گوجه، قارچ، فلفل دلمه ای، سس مخصوص، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا چیکن باربیکیو ایتالیایی دو نفره

۲۹۲,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، فیله مرغ طعم دار شده تکه ای، قارچ، فلفل دلمه ای، سس باربیکیو، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا چیکن لاور ایتالیایی دو نفره

۳۰۲,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، سینه مرغ گریل شده، سس خامه، بیبی اسفناج، قارچ، زیتون سیاه، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پپتزا سامرلایف ایتالیایی دو نفره

۲۹۸,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، سس مخصوص، ریحان، قارچ، پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی، پپرونی مکزیکی

پیتزا بیکن ایتالیایی دو نفره

۲۸۹,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله تکه ای، بیبی اسفناج، قارچ، سس سیر مخصوص، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا گوشت و قارچ دو نفره

۳۰۹,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت ران گوساله چرخ شده مزه دار شده، قارچ، فلفل دلمه ، سس مخصوص گوجه ، میکس پنیرهای ایتالیایی

پیتزا فیلادلفیا ایتالیایی دو نفره

۳۱۱,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت گوساله ریش شده، قارچ، گوجه، سس مخصوص، میکس پنیر پیتزا مخصوص ایتالیایی

پیتزا سیر و استیک دو نفره

۳۰۹,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا ایتالیایی، گوشت راسته گوساله طعم دار شده، سس سیر مخصوص، قارچ، زیتون، میکس پنیر پیتزا ایتالیایی و دانمارکی

دبل زینگر برگر

۱,۰۰۰ تومان

دو عدد مرغ سوخاری، پنیر چدار، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد

زینگر برگر

۱۹۶,۹۰۰ تومان

یک عدد مرغ سوخاری، پنیر چدار، خیارشور، گوجه، سس مخصوص، نان گرد

چوریتسو برگر

۲۵۴,۹۰۰ تومان

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، چوریتسو گوشت شکاری ۹۰%، پنیر گودا، خیارشو، گوجه، کاهو، سس مخصوص، نان گرد

میکس برگر

۲۵۴,۹۰۰ تومان

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، یک عدد سینه مرغ گریل، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد، سیب زمینی سرخ شده

برگر ویژه بلوکازا

۲۳۱,۰۰۰ تومان

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، بیکن، پنیر گودا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد

اسموکی برگر

۱۹۶,۹۰۰ تومان

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد

ماشروم برگر

۲۱۶,۰۰۰ تومان

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، قارچ، پنیر پیتزا، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد

چیز برگر

۲۰۲,۹۰۰ تومان

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پنیر چدار، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد

برگر کلاسیک

۱۸۸,۹۰۰ تومان

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، کاهو، گوجه، خیارشور، سس مخصوص، نان گرد

فلورانس برگر

۲۳۱,۹۰۰ تومان

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، گوجه، سس مخصوص، یک ورق پنیر گودا، فلفل دلمه ای، هویج، قارچ بلانچ، کدو، نان گرد

باسیل برگر

۲۲۱,۹۰۰ تومان

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، ریحان، قارچ، سس مخصوص، نان گرد

ساندویچ – 3

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ – 3

ساندویچ – 2

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ – 2

ساندویچ – 1

۲۵۰,۰۰۰ تومان

ساندویچ – 1

ساندویج هات داگ هالوپینو (تند)

۱۴۷,۹۰۰ تومان

یک عدد هات داگ، فلفل هالوپینو، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، نان باگت

ساندویچ ساب استیک گوشت

۲۳۹,۹۰۰ تومان

۱۲۰ گرم فیله گوساله، قارچ، سیر، پیاز، فلفل دلمه ای، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، نان باگت

ساندویچ هات داگ با قارچ و پنیر

۱۵۲,۹۰۰ تومان

یک عدد هات داگ، سس مخصوص، قارچ ، پنیر مخصوص ، گوجه، خیارشور، نان باگت

ساندویج هات داگ

۱۳۱,۹۰۰ تومان

یک عدد هات داگ، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، نان باگت

ساندویچ هات داگ و بیکن

۱۶۸,۹۰۰ تومان

یک عدد هات داگ، بیکن ایرلندی، سس مخصوص، گوجه، خیارشور، نان باگت

ساندویج چیکن اسپشیال

۱۵۸,۹۰۰ تومان

یک عدد فیله مرغ طعم دار شده گریل شده، پنیر پیتزا، قارچ، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت

ساندویج رست بیف

۲۱۷,۹۰۰ تومان

۱۰۰ گرم گوشت گوساله ریش ریش شده، قارچ، پنیر پیتزا گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت

چیکن اسپیناج تنوری

۱۸۸,۹۰۰ تومان

100 گرم گوشت سینه مرغ گریل شده ، اسفناج طعم دار شده ، پنیر پیتزا ، سس مخصوص پیچیده شده در خمیر مخصوص

ساندویچ رست بیف تنوری

۲۴۵,۹۰۰ تومان

گوشت رست شده گوساله ، پنیر موزارلا ، فلفل دلمه ، گوجه ، سس مخصوص پیچیده در خمیر مخصوص و پخت تنوری

ساندویچ هات داگ تنوری

۱۶۱,۹۰۰ تومان

یک عدد هات داگ مخصوص، پنیر پروسس، سس ساندویچ، کنجد، قارچ، پیچیده شده در خمیر مخصوص (طبخ در تنور)

ساندویچ ژامبون تنوری

۱۶۴,۹۰۰ تومان

ژامبون مرغ ۹۰%، قارچ، پنیر پیتزا، گوجه، خیارشور، کاهو، نان باگت

برگر تنوری اسپشیال

۲۲۵,۹۰۰ تومان

یک عدد برگر دست ساز گوشت گوساله ۱۵۰ گرمی، پپرونی، پنیر پیتزا، سس مخصوص، فلفل دلمه ای، گوجه، کنجد، پیچیده شده در خمیر مخصوص (طبخ در تنور)

ساندویچ مانارولا تنوری

۱۶۵,۹۰۰ تومان

۱۰۰ گرم ژامبون مرغ ۹۰%، پپرونی مکزیکی ۹۰%، قارچ طعم دار شده، سس مخصوص، پنیر پیتزا، پیچیده شده در خمیر مخصوص

فیله مرغ استریپس چهار تکه ( نرمال / اسپایسی )

۲۴۸,۹۰۰ تومان

۴ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان بروتچن، سس انار یا سس کچاپ

فیله مرغ استریپس سه تکه ( نرمال / اسپایسی )

۲۲۹,۹۰۰ تومان

۳ تکه فیله مرغ سوخاری، سیب زمینی سرخ کرده، یک عدد نان بروتچن، سس انار یا سس کچاپ

بشقاب سوخاری بلوکازا

۳۹۹,۹۰۰ تومان

۲ عدد رول سوخاری، ۲ عدد فیله سوخاری، سیب کرانچی، سس مخصوص، قارچ سوخاری، دیپ چدار

نودل سبزیجات

۱۶۵,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم لینگویینی، قارچ، هویج، بروکلی، بیبی کورن، گوجه چری، پیازچه، سس مونگولین

پاستا چیکن پستو

۲۷۹,۹۰۰ تومان

پنه، فیله مرغ، قارچ ، سس پستو ، پنیر پارمیزان

پاستا بیف آلفردو

۳۰۹,۹۰۰ تومان

پنه، راسته گوساله، گوجه گیلاسی ، سس آلفردو ، پارمزان

پاستا چیکن آلفردو

۲۵۹,۹۰۰ تومان

پنه، فیله مرغ، قارچ، سس آلفردو، پنیر پارمسان

نودل مرغ

۱۹۸,۰۰۰ تومان

۲۰۰ گرم لینگویینی، ۱۰۰ گرم فیله مرغ، قارچ، هویج، بروکلی، بیبی کورن، گوجه چری، پیازچه، سس مونگولین

بشقاب مخصوص

۶۹۸,۹۰۰ تومان

فیله گوساله 200 گرم  ، سینه مرغ ، سبزیجات طعم دار شده ، سس قارچ

بشقاب استیک با سس قارچ

۵۸۵,۹۰۰ تومان

فیله گوساله 300 گرم ، سبزیجات طعم دار شده ، سس قارچ

بشقاب استیک مرغ گریل

۳۵۴,۹۰۰ تومان

۴۰۰ گرم استیک سینه مرغ گریل شده، سبزیجات طعم دار شده متنوع و متناسب با فصل، سس قارچ

بشقاب استیک مرغ گریل

۳۵۴,۹۰۰ تومان

۴۰۰ گرم استیک سینه مرغ گریل شده، سبزیجات طعم دار شده متنوع و متناسب با فصل، سس قارچ

قارچ سوخاری

۱۳۲,۹۰۰ تومان

۱۲ تا ۱۵ عدد قارچ سوخاری

نان سیر

۱۴۱,۹۰۰ تومان

خمیر پیتزا آمریکایی ۲۴ سانتی متری، سس سیر، پنیر پیتزا

سیب زمینی کرانچی

۱۳۹,۹۰۰ تومان

۳۰۰ گرم سیب زمینی سوخاری شده با پانکو به همراه سس سیراچا

سیب زمینی با سس قارچ

۱۷۲,۹۰۰ تومان

۳۵۰ گرم سیب زمینی سرخ شده، سس قارچ

سیب زمینی با پنیر چدار

۱۱۸,۹۰۰ تومان

۳۰۰، ۳۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده، پنیر چدار

سیب زمینی سرخ شده

۹۶,۹۰۰ تومان

۳۰۰ تا ۳۵۰ گرم سیب زمینی سرخ کرده

بشقاب سبزیجات

۲۳۵,۹۰۰ تومان

۳۵۰ گرم، قارچ، هویج، کبم بروکلی، بیبی کورن، گوجه چری، فلفل دلمه ای، سس مونگولین

سالاد سزار با مرغ گریل

۲۹۵,۹۰۰ تومان

کاهو، سینه مرغ گریل شده، نان سیر، زیتون، گوجه گیلاسی، سس سزار

سالاد سزار با مرغ سوخاری

۳۱۹,۹۰۰ تومان

کاهو، فیله مرغ سوخاری، نان سیر، زیتون، گوجه، سس سزار

نوشیدنی تازه فصلی

۹۳,۹۰۰ تومان

هندوانه ، طالبی ، پرتغال

بلو ایتالیانو

۱۴۲,۹۰۰ تومان

بلوکارسائو ، لیمو ، سیروپ دارچین ، سودا

رد پشن موهیتو

۱۵۱,۹۰۰ تومان

نعنا ، لیمو ، شاتوت ، پشن فروت

هلو بری

۱۳۵,۹۰۰ تومان

هلو ، شاتوت

لایم بری

۱۲۳,۹۰۰ تومان

آلبالو ، لیمو ، شاتوت و توت فرنگی

پیناکولادا

۱۲۱,۹۰۰ تومان

آناناس ، نارگیل ، بستنی وانیلی

لیموناد

۱۰۰,۹۰۰ تومان

لیمو ، یخ ، سودا

موهیتو سبز

۱۱۷,۹۰۰ تومان

لیمو ، نعنا ، آب گاز دار

جینجر لیموناد

۱۱۷,۹۰۰ تومان

زنجبیل ، لیمو ، آب گاز دار

اسپشیال بلوکازا

۱۳۵,۹۰۰ تومان

آلبالو ، بلوکارسائو ، لیمو

شیک شکلات

۱۳۱,۹۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی ، شکلات

شیک توت فرنگی

۱۳۱,۹۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی توت فرنگی، توت فرنگی

شیک وانیل

۱۳۱,۹۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی وانیلی، سیروپ وانیل

شیک کره بادام زمینی

۱۶۳,۹۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی وانیلی، کره بادام زمینی

شیک کوکی کارامل

۱۶۶,۹۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی ، کارامل ، کوکی

شیک کیت کت

۱۷۵,۹۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی ، کیت کت

شیک نوستالژی

۱۶۶,۹۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی وانیلی، بیسکویت

شیک نوتلا

۱۷۱,۹۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی وانیلی، نوتلا

شیک دیپ شکلات

۱۶۶,۹۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی شکلاتی، پودر شکلات، موز

چای ماسالا

۱۲۱,۹۰۰ تومان

وایت چاکلت

۱۲۱,۹۰۰ تومان

هات چاکلت

۱۱۹,۹۰۰ تومان

آفوگاتو

۱۲۱,۹۰۰ تومان

فراپه اسپرسو

۱۲۹,۹۰۰ تومان

آیس لاته

۱۰۷,۹۰۰ تومان

آیس اسپرسو

۸۳,۹۰۰ تومان

موکا ( شکلات )

۱۱۷,۹۰۰ تومان

کارامل ماکیاتو

۸۳,۹۰۰ تومان

لاته ماکیاتو

۱۰۵,۹۰۰ تومان

کاپوچینو / دبل

۹۹,۹۰۰ تومان

امریکانو / دبل

۸۶,۹۰۰ تومان

اسپرسو ماکیاتو

۸۶,۹۰۰ تومان

دبل اسپرسو

۸۱,۹۰۰ تومان

اسپرسو ، ریسترتو

۷۶,۹۰۰ تومان

چای سیاه تک کاپ

۵۶,۹۰۰ تومان

چای

چای دارچین

۶۳,۹۰۰ تومان

چای ، دارچین

دمنوش پریما

۱۰۸,۹۰۰ تومان

زنجبیل ، گل سرخ ، بهار نارنج

چای بهار نارنج

۱۰۸,۹۰۰ تومان

بهار نارنج ، چای

چای نعنا زنجبیل

۱۰۳,۹۰۰ تومان

نعنا ، زنجبیل ، چای

دمنوش قرمز

۱۰۴,۹۰۰ تومان

چای ترش ، لیمو

دمنوش سبز

۹۹,۹۰۰ تومان

گل گاو زبان ، لیمو ، سمبل تیو

دمنوش آرامش

۱۰۴,۹۰۰ تومان

گل گاو زبان ، لیمو ، سمبل تیو

دمنوش ایتالیایی بلوکازا

۱۱۵,۹۰۰ تومان

دارچین ، بهار نارنج ، لیمو ، گل سرخ

قهوه ترک

۸۳,۹۰۰ تومان

قهوه ترک

فرنچ پرس

۹۹,۹۰۰ تومان

ماءالشعیر قوطی هی دی

۱۹,۹۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی توت فرنگی، توت فرنگی

نوشابه قوطی

۲۴,۰۰۰ تومان

۲۵۰ میلی لیتر، میکس شیر و بستنی توت فرنگی، توت فرنگی