پرسنل رستوران باید چگونه باشند ؟

رفتار پرسنل

یکی از مهم ترین چیز ها در رستوران رفتار محترمانه و درست پرسنل رستوران است . شما اگر به یک رستوران بروید هر چه قدر زیبا و با کیفیت عالی باشد اما گارسون آن جا با شما بدرفتاری کند شما دیکر  به آن رستوران نمی روید . 

پس رفتار پرسنل رستوران باید محترمانه ، خوش برخورد و در عین صمیمیت در صحبت کاملا مودبانه باشد . 

بهداشت و لباس پرسنل

بعد از رفتار مناسب پرسنل بهداشت ظاهری پرسنل رستوران بسیار اهمیت دارد . بهتر است پرسنل لباس های ست و با آرمی شبیه به رستوران بپوشند و لباس های آن ها هر روز مرتب ، اتو کشیده و تمیز باشد . همچنین تمیزی صورت و ناخون ها هم هر روز باید چک شود . چون پرسنلتان نشان دهنده تمیزی آشپزخانه رستوران شما است . 

نحوه پذیرایی

یک گارسون رستوران باید بتواند سینی را به درستی و با زیبایی به دست بگیرد و نحوه صحیح قراردادن ظرف ها روی میز و جمع کردن آن در حضور مشتری را بلد باشد .