سرگرمی های رستوران

شما برای جذب مشتری بیشتر و فراهم کردن اوقات خوش برای مشتری هایتان می توانید یک سری سرگرمی در رستورانتان قرار دهید .  در پایین به شما چند نمونه سرگرمی معرفی میکنیم .

1- یک محل یا مدل عکاسی خاص قرار دهید

می توانید برای عکاسی با دیزاین کردن یک قسمت از رستوران به شکلی که نمایانگر برند شما باشد و  با عکاسی مشتری ها در آن قسمت رستوران  و گذاشتن در فضای مجازی یک تبلیغ برای شما باشد و مشتری های بیشتری را از این طریق به رستوران خود جذب کنید .

یا می توانید یک اکسسوری خاص مخصوص به خود درست کنید که مشتری ها در عکس های دست جمعی از آن استفاده کنند. 

2 - بازی های مختلف

انجام بازی های روی میز همیشه سرگرم کننده و جذاب است شما می توانید یک قفسه پر از بازی هایی ک می توان روی میز از یک تا چند نفره انجام داد در رستوران خود قرار دهید . 

همچنین می توانید بازی های گروهی در یک ساعت و روز خاص قرار دهید و مشتریان شما ب قصد انجام بازی به رستوران شما بیایند و اوقات لذت بخشی را سپری کنند.

3- موسیقی

می توانید موسیقی زنده با توجه به سبک رستورانتان داشته باشید . اکثر رستوران های بزرگ و باکیفیت خواننده مخصوص به خودشان رادارند .